Informacja prasowa
www.gruparmf.pl/dla-prasy/informacje-prasowe
Grupa RMF
Przejdź do listy informacji prasowych »

RMF FM najbardziej wiarygodnym medium w Polsce wg Reutersa
14/06/2023

Radio RMF FM ponownie zajęło pierwsze miejsce w rankingu mediów cieszących się największym zaufaniem Polaków w tegorocznej edycji „Digital News Report” prowadzonej przez Reuters Institute for the Study of Journalism. RMF FM jest liderem tego zestawienia od początku jego istnienia.

Digital News Report

Spośród przebadanych przez Reuters Institute w tym roku mediów, najwyższą ocenę otrzymało RMF FM – aż 55 proc. Polaków zadeklarowało, że ufa RMF FM i uznaje je jako wiarygodne źródło informacji. To wynik aż o 4 pkt. proc. lepszy niż w ubiegłorocznym zestawieniu. Jednocześnie RMF FM ma najmniejszy odsetek osób deklarujących nieufność – zaledwie 15 proc. RMF FM pokonało w rankingu m.in. Radio ZET, Polsat, Onet i TVN.
„Ten wynik dobitnie pokazuje, że RMF FM ma ugruntowaną pozycję jako medium wiarygodne, rzetelne, słynące z szybkich i sprawdzonych informacji. Cieszę się z tego wyniku szczególnie, że oceny wystawiali sami odbiorcy mediów i to oni docenili codzienną pracę całego zespołu »Faktów RMF FM«, Radia RMF24 i portalu RMF24.pl” – mówi Marek Balawajder, Dyrektor Informacji RMF FM.
RMF FM jest liderem zestawienia mediów najbardziej godnych zaufania już szósty raz rzędu, czyli odkąd jest on publikowany przez Reuters Institute.
Badanie zaufania do mediów zostało przeprowadzone za pomocą ankiet internetowych przez YouGov na zlecenie Reuters Institute for the Study of Journalism na przełomie stycznia i lutego 2022 roku. W Polsce próba wyniosła 2030 osób.

Wcześniej RMF FM uzyskało najwyższą notę spośród wszystkich rozgłośni radiowych w badaniu CBOS – 57 proc. Polaków wystawiło stacji ocenę dobrą, a zaledwie 6 proc. złą. RMF FM jest też od wielu lat najczęściej cytowaną rozgłośnią radiową wg badania Instytutu Monitorowania Mediów, a w tym roku już trzy razy zdobyło tytuł najbardziej opiniotwórczego medium, pokonują nie tylko wszystkie rozgłośnie, ale też telewizje informacyjne, portale i gazety..

drukuj
Przejdź do listy informacji prasowych »