Grupa RMF

Wałbrzych - lokalna reklama radiowa

RMF MAXX Dolny Śląsk daje możliwość dotarcia do szerokich jak i wąskich grup celowych w Wałbrzychu, Wrocławiu czy Kłodzku. Reklama w regionalnej rozgłośni Grupy RMF jest efektywna cenowo i skuteczna, o czym przekonują się przedsiębiorcy z regionu: lokalni biznesmeni, właściciele drobnych punktów usługowych, ale też duże przedsiębiorstwa czy spółki miejskie.

RMF MAXX Dolny Śląsk pozwala na najlepsze wykorzystanie potencjału miasta.

  • RADIO BLISKO LUDZI

    RMF MAXX żyje problemami swoich słuchaczy, informuje, doradza i umila każdy dzień.
  • PROFESJONALNA OBSŁUGA

    oferujemy pełen wachlarz działań, m.in. kampanie spotowe, niestandardowe akcje antenowe i wydarzenia specjalne łączące radio i inne środki reklamowe.
SKONTAKTUJ SIĘ
 

 

Promuj się z najlepszym wałbrzyskim radiem

POTENCJAŁ MIASTA. Wałbrzych i okolice to region o olbrzymim potencjale nabywczym. Blisko 2/3 spośród 118 tysięcy mieszkańców jest w wieku produkcyjnym, bardzo duża grupa zarabia powyżej średniej krajowej. Dodatkowo RMF MAXX dociera do mieszkańców innych miast regionu, m.in. Wrocławia i Kłodzka.

OFERTA REKLAMOWA. Jednym z najskuteczniejszych sposobów dotarcia z informacją o produkcie lub usłudze do mieszkańców jest lokalna rozgłośnia radiowa - to medium jest cały dzień z mieszkańcami, żyje ich życiem, informuje o wydarzeniach regionu, dostarcza rozrywki. Komunikat promocyjny w takim otoczeniu nadaje pozytywnego wydźwięku reklamie, a silna marka, jaką jest RMF, uwiarygadnia przekaz.

ZASIĘG TECHNICZNY. Radio RMF MAXX Dolny Śląsk dysponuje dwoma nadajnikami: w Wałbrzychu i w Kłodzku. W zasięgu technicznym stacji znajdują się nie tylko mieszkańcy tych dwóch miast, ale też Wrocławia i wielu mniejszych miejscowości regionu: Jaworu, Świebodzic, Kamiennej Góry czy Szczawna Zdroju.

SŁUCHALNOŚĆ. Każdego tygodnia radio RMF MAXX Dolny Śląsk gromadzi przy odbiornikach 418 tys. słuchaczy, a markę RMF MAXX w regionie zna 1,3 mln osób. Każdy z naszych słuchaczy spędza ze stacją średnio niemal 2,5 godziny dziennie.

SIEĆ RMF MAXX. RMF MAXX to sieć rozgłośni lokalnych, nadających nowoczesną muzykę, serwujących najlepszą rozrywkę i prezentujących lokalne informacje. Realizacja kampanii reklamowych na antenie RMF MAXX pozwala na skuteczne dotarcie do dynamicznej i dysponującej istotną siłą nabywczą grupy docelowej.

RMF MAXX DOLNY ŚLĄSK to jedna z najpopularniejszych rozgłośni lokalnych regionu. Zaczęła nadawać w listopadzie 2005 stając się jedną z pierwszych tworzonej właśnie sieci RMF MAXX, która skupia obecnie ponad 20 stacji. Początkowo nadawała jako lokalna rozgłośnia w Wałbrzychu na częstotliwości 101,1 FM, by z czasem powiększyć zasięg o nadajnik w Kłodzku (99,5 FM), aż w końcu stać się rozgłośnią docierającą do całego regionu, w tym stolicy województwa.

KONTAKT Z LOKALNYM BIUREM

Biuro Reklamy Wałbrzych

ul. Bolesława Chrobrego 41, 58-309 Wałbrzych      |        tel. 74 849 56 20
Grzegorz Murdzek        |        szef sprzedaży makroregionu        |        tel. 600 002 991        |        grzegorz.murdzek@rmf.pl
Marta Kielar        |        doradca Klienta RMF MAXX        |        tel. 600 002 509        |        marta.kielar@rmf.pl
Marta Godziewska        |        doradca Klienta RMF MAXX        |        tel. 600 002 559        |        marta.godziewska@rmf.pl

Dane wykorzystane w tekście:     Źródło: GUS (www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych); dane za 2013     |     Radio Track, Kantar Polska, 05.2020-04.2021, zasięg tygodniowy, znajomość wspomagana, średni czas słuchania     |     Zdjęcia: fotolia.com

drukuj