Kontakt

Dział sprzedaży

al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa
reklama@gruparmf.pl
tel. 22 516 36 60
fax 22 516 32 23

Lokalne Biura Sprzedaży

Reklama internetowa

Adam Pachla, Head of Digital
adam.pachla@rmf.pl
tel. 22 516 36 79

Siedziba Zarządu

al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków
info@rmf.pl
tel. 12 662 20 00

Grupa RMF dla Miast i Regionów

Krzysztof Nepelski
Pełnomocnik ds. Relacji Instytucjonalnych
krzysztof.nepelski@rmf.pl
tel. 12 662 23 55

Kontakt dla prasy

Maciej A. Brzozowski
Dyrektor Public Relations
maciej.brzozowski@rmf.pl
tel. 22 517 02 57

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży - chętnie przedstawimy naszą ofertę:
Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Rodzaj reklamy:*
ogólnopolska
lokalna
Preferowany typ kontaktu:
telefon
spotkanie
mail
* 1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. al. Stanów Zjednoczonych 61a 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla M.ST.WARSZAWY w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000335800, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 527-20-15-509.
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb obsługi zgłoszenia, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych na co zgłaszający wyraża zgodę.
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych zgłaszający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. al. Stanów Zjednoczonych 61a 04-028 Warszawa.

Zobacz także

PAKIETY HANDLOWE

oferta reklamowa w pakietach RMF 3D, RMF na MAXXXa, RMF z Klasą, RMF 3D Extra i Power FM

PRODUKTY OGÓLNOPOLSKIE

reklama ogólnopolska w stacjach RMF FM, RMF MAXXX i RMF Classic

PRODUKTY LOKALNE

reklama lokalna w stacjach RMF MAXXX, Radio Gra i RMF Classic

D0 GÓRY