Kariera

W Grupie RMF zatrudnionych jest ponad 300 specjalistów z różnych dziedzin. To główni autorzy sukcesu naszych stacji.

Zasoby ludzkie to jeden z najcenniejszych aktywów naszej Grupy i zarazem klucz do realizacji celów na wymagającym rynku radiowym. Z grona pracowników Grupy RMF wywodzi się wiele gwiazd radia i telewizji. Wielu z nich swoją przygodę z mediami rozpoczynało na Kopcu Kościuszki i w regionalnych oddziałach rozgłośni.

Rozwój zawodowy pracowników, wzbogacanie ich wiedzy i doskonalenie umiejętności, to jeden z nadrzędnych celów spółki. W ramach staży, doświadczenie w strukturach Grupy zdobywają także przyszli dziennikarze, technicy, specjaliści w zakresie marketingu, promocji i sprzedaży.

Przesyłając CV prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Wyślij aplikację

Wszystkie pola są obowiązkowe.
*Wielkość każdego dołączanego pliku nie może przekraczać 4MB.

* 1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. al. Stanów Zjednoczonych 61a 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla M.ST.WARSZAWY w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000335800, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 527-20-15-509.
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb obsługi zgłoszenia, a także dla celów marketingowych oraz statystycznych i sprawozdawczych na co zgłaszający wyraża zgodę.
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych zgłaszający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku, w formie pisemnej, na adres: Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. al. Stanów Zjednoczonych 61a 04-028 Warszawa.

Zobacz także

PAKIETY HANDLOWE

oferta reklamowa w pakietach RMF 3D, RMF na MAXXXa, RMF z Klasą, RMF 3D Extra i Power FM

PRODUKTY OGÓLNOPOLSKIE

reklama ogólnopolska w stacjach RMF FM, RMF MAXXX i RMF Classic

PRODUKTY LOKALNE

reklama lokalna w stacjach RMF MAXXX, Radio Gra i RMF Classic

D0 GÓRY