Skuteczne planowanie

Siła kampanii

OTH, czyli średnia liczba kontaktów ze spotem, to jeden z najważniejszych parametrów kampanii. Sprawdź, kiedy OTH może być niskie, a kiedy powinno być bardzo wysokie.

Zasięg kampanii

Zasięg kampanii to liczba osób, która usłyszy kampanię. Jego poziom zależy m.in. od targetu, a skuteczność kampanii - od liczby kontaktów ze spotem i splitu stacji.

Budżet kampanii

Radio pozwala uzyskać bardzo dobre efekty przy bardzo niskich kosztach. Jednak to nie budżet powinien definiować zakres kampanii radiowej, lecz jej wskaźniki określać budżet.

CPP / CPT / CPRP kampanii

Koszty dotarcia do grupy docelowej to jeden z kluczowych parametrów wpływających na decyzję o inwestycji w reklamę. Poznaj ich charakterystykę.

Długość spotu reklamowego

15, 30 a może 45 sekund? Idealna długość spotu reklamowego zależy od przekazu, który musi być jasny i czytelny.

Kreacja reklamy

Kreacja spotu powinna zawierać element zwracający uwagę słuchacza. Sprawdź, co może być takim wyróżnikiem i dlaczego nie warto przenosić do radia ścieżek spotów telewizyjnych.

Aspekty jakościowe

Sprawdź, dlaczego w kampanii radiowej ważne są takie elementy jak pozycjonowanie, wyłączność branżowa czy planowanie kontekstowe.

Know-how Grupy RMF:

CASE STUDIES

przykłady efektywnego wykorzystania radia w kampanii reklamowej z Polski i ze świata

SKUTECZNE PLANOWANIE

poradnik Tomasza Ramzy o różnych aspektch związanych z planowanie kampanii w radiu

SKUTECZNA KREACJA

poradnik Leszka Stafieja nt. profesjonalnego przygotowania efektywnej kreacji radiowej

D0 GÓRY