Speak Up - wypowiedz się, jeśli masz podejrzenia

Speak Up w Grupie RMF

People Code of Conduct

Kodeks postępowania dla Pracowników Grupy Bauer Media – People Code of Conduct („Kodeks”) określa zasady i zachowania, które każdego dnia wpływają na sposób, w jaki działamy jako jednostki i jako firma.

Kodeks mówi naszym liderom, pracownikom, freelancerom, klientom, partnerom i dostawcom, w jaki sposób prowadzimy działalność w Bauer, do jakich zachowań zachęcamy i jakie standardy wyznaczamy sobie i ludziom, z którymi współpracujemy.

Nasza globalna usługa raportowania, „Speak Up”, jest dostępna nie tylko dla wszystkich naszych pracowników, ale także dla każdego podmiotu trzeciego, w tym między innymi dla wszystkich partnerów zewnętrznych, dostawców i interesariuszy. Usługa ta ma na celu zgłaszanie, badanie i usuwanie naruszeń prawa lub potencjalnych przypadków niezgodności z naszym Kodeksem, a także zagrożeń dla praw człowieka i środowiska w Grupie Bauer lub w imieniu naszych dostawców.

Zachęcamy do zgłaszania podejrzeń (opartych na uzasadnionych podstawach) dotyczących potencjalnych naruszeń naszego Kodeksu postępowania dla pracowników, naszego Kodeksu postępowania dla dostawców, naszych wewnętrznych zasad lub wszelkich wykroczeń związanych z Grupą Bauer lub przez nią popełnionych.

Zgłoszenie potencjalnego naruszenia w dobrej wierze nie będzie wiązało się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Wszystkie informacje na temat sposobu zgłaszania wątpliwości można znaleźć w poniżej.

Korzystanie z usługi raportowania „Speak Up” firmy Bauer Media

Usługa raportowania „Speak Up” Grupy Bauer Media jest obsługiwana przez niezależnego dostawcę usług – People Intouch BV – i jest dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Możesz uzyskać do niej dostęp w dowolnym momencie i komunikować się w swoim ojczystym języku. Usługa podlega warunkom naszej polityki „Speak Up”. Należy również zapoznać się z polityką prywatności usługi.
Dostęp do usługi raportowania „Speak Up” można uzyskać pod tym linkiem
Mamy nadzieję, że będziesz w stanie otwarcie wyrazić swoje obawy, ale jeśli uznasz to za konieczne, możesz zgłosić je anonimowo.
Uwaga: chociaż dokładamy wszelkich starań, aby dokładnie przeanalizować i zbadać wszystkie zgłoszenia, te otrzymane z anonimowych źródeł mogą być trudniejsze do rozpoznania. Jeśli zdecydujesz się dokonać zgłoszenia anonimowo, zdecydowanie zachęcamy do podania jak największej ilości informacji, aby umożliwić Bauer skuteczną reakcję na Twoje podejrzenia. W przeciwnym razie nie zawsze będzie możliwe pełne zbadanie zarzutów i wyciągnięcie wniosków.

Nasza procedura

Zgłoszenie zostanie wstępnie ocenione przez zespół ds. zgodności Grupy Bauer Media, który w razie potrzeby może zaangażować ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych. Ramy czasowe badania spraw zgłaszanych za pośrednictwem usługi „Speak Up” mogą się różnić w zależności od charakteru i złożoności sprawy. Aby zachować integralność usługi, musimy zachować elastyczność naszego podejścia do dochodzeń, jednak staramy się działać zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • potwierdzić odbiór w ciągu siedmiu dni;
  • zapewnić, aby osoba zgłaszająca wątpliwości otrzymywała regularne aktualizacje w trakcie dochodzenia (co najmniej jedną, a w miarę możliwości więcej)
  • dążyć do zakończenia dochodzeń, w miarę możliwości, w ciągu trzech miesięcy.

Jeśli będziemy potrzebować więcej informacji, zadamy dodatkowe pytania za pośrednictwem „Speak Up” i możesz zostać zaproszony na spotkanie w celu omówienia swoich obaw. Zanotuj swój numer sprawy i hasło, abyś mógł otrzymywać informacje o swoim zgłoszeniu, szczególnie jeśli zdecydowałeś się zgłosić anonimowo.

 

Nasze gwarancje

Zarząd Bauer Media jest zaangażowany w przestrzeganie zasad naszej polityki „Speak Up” i podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że nie doświadczysz niesprawiedliwego traktowania, odwetu lub wiktymizacji w wyniku zgłoszenia swoich uzasadnionych obaw.

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z naszej usługi „Speak Up”, podejmiemy wszelkie praktyczne środki w celu ochrony jego tożsamości. Zabraniamy wszelkich prób identyfikacji, ponadto nie ujawnimy tożsamości użytkownika bez jego zgody, chyba że będzie to wymagane przez prawo.

Jeśli zauważysz lub doświadczysz jakiejkolwiek formy odwetu, takiej jak niesprawiedliwe traktowanie lub wiktymizacja, zgłoś to za pośrednictwem usługi „Speak Up” lub skontaktuj się z członkiem zespołu Group Compliance: groupcompliance@bauermedia.com.

Zgodnie z prawem, w pewnych okolicznościach można zgłosić organowi zewnętrznemu uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem postępowania. Kliknij ten link, aby dowiedzieć się więcej o właściwych organach na każdym terytorium działalności Grupy Bauer Media.

Użyj tego kodu QR, aby otworzyć tę stronę bauermedia.com/speakup za pomocą urządzenia mobilnego.

Zobacz także

PAKIETY HANDLOWE

oferta reklamowa w pakietach RMF 3D, RMF na MAXXa, RMF z Klasą i Power FM

PRODUKTY OGÓLNOPOLSKIE

reklama ogólnopolska w stacjach RMF FM, RMF MAXX i RMF Classic

PRODUKTY LOKALNE

reklama lokalna w stacjach RMF MAXX, Radio GRA i RMF Classic

D0 GÓRY