Narzędzia i badania marketingowe

Serwis planerski Grupy RMF zapewnia najwyższy standard usług z zakresu planowania radia. Zespół doradców tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem na rynku radiowym, zdobytym w pracy z klientami indywidualnymi i agencyjnymi. W 2010 roku dział został formalnie wyodrębniony w strukturze Grupy RMF.

Profesjonalny client service

Dział Planowania Grupy RMF dysponuje narzędziami pozwalającymi na kompletną analizę danych mediowych, przygotowanie strategii i opracowanie media planów.

Naszym celem jest przedstawienie takiego harmonogramu, który będzie najbardziej efektywny zasięgowo i kosztowo dla Klienta. Rzetelność, wiedza i profesjonalizm zespołu wraz z narzędziami będącymi w jego dyspozycji gwarantuje Klientom optymalny dobór mediów oraz parametrów planowanych kampanii. Standardem usług z zakresu planowania w Grupie RMF jest indywidualne podejście do każdego Klienta.

Na potrzeby planowania radia Grupa RMF wykorzystuje oprogramowanie BreakTime firmy Telmar France. Rozwiązanie to umożliwia budowanie i optymalizację media planów, automatyzację procesów i konstruowanie alternatywnych propozycji.W zakresie analiz mediowych i konsumenckich, zespół doradców wykorzystuje dane dostarczane przez wyspecjalizowane instytuty badawcze, w tym: Millward Brown (Radio Track, Target Group Index, PBC, Net Track), Nielsen Audience Measurement (Arianna Workstation), Gemius (badania internetu), Kantar Media (AdExpert).

Zespół specjalistów Grupy RMF ma do dyspozycji własną pracownię badań telefonicznych oraz zaawansowane narzędzia do realizacji badań CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview –  wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) oraz CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www).

W grudniu 2011 roku na potrzeby realizacji badań wdrożony został system CADAS (Computer Assisted Data Acquisition System) – zintegrowane środowisko umożliwiające realizację badań rynku i opinii z wykorzystaniem różnych podejść badawczych. Platforma zawiera szereg rozwiązań zwiększających efektywność pracy ankieterów oraz wiarygodność uzyskiwanych wyników. Wbudowany moduł kontroli umożliwia ciągłą weryfikację procesu badawczego na każdym etapie jego realizacji (m.in. podgląd i podsłuch pracy ankietera, podgląd wyników).

W 2005 roku w ramach struktur Grupy powołano Instytut Badania Opinii RMF FM, realizujący badania opinii Polaków na ciekawe i ważne tematy społeczne, szczególnie te trudne i kontrowersyjne. Projekt IBOR otrzymał nagrodę w Konkursie Innowacji w Mediach Media Trendy 2006.

Know-how Grupy RMF:

CASE STUDIES

przykłady efektywnego wykorzystania radia w kampanii reklamowej z Polski i ze świata

SKUTECZNE PLANOWANIE

poradnik Tomasza Ramzy o różnych aspektch związanych z planowanie kampanii w radiu

SKUTECZNA KREACJA

poradnik Leszka Stafieja nt. profesjonalnego przygotowania efektywnej kreacji radiowej

D0 GÓRY