Dział Sprzedaży Grupy RMF ponownie otrzymał tytuł Biura Reklamy Radiowej

04/12/2019

W tegorocznej edycji Raportu miesięcznika "Media Marketing Polska" Dział Sprzedaży Grupy RMF po raz po raz kolejny otrzymało tytuł Biura Reklamy Radiowej Roku. Wyróżnienie to trafiło do Grupy RMF już piąty raz z rzędu.

Grupa RMF nagrodzona

W Raporcie czytamy między innymi: "Po raz kolejny Grupa RMF w badaniach góruje pod względem jakości świadczonych usług i profesjonalnej obsługi kampanii".

Badanie wykazuje, że to wciąż Grupa RMF najszybciej i najbar­dziej sprawnie odpowiada na brief, stwarza klientom poczu­cie bezpieczeństwa, a przede wszystkim wyróżnia się tym, bez czego dzisiejsi nadawcy giną: elastycznością, umiejętnością zapropo­nowania alternatywnych, ciekawych rozwiązań, a także ofertą atrak­cyjnych formatów. Grupa RMF wykazuje w badaniu również najwyższe umiejętności, jeśli chodzi o profesjonalną obsługę kam­panii internetowych.

Grupa RMF dostrzegła potencjał tkwiący w podcastach. Są one dostępne do odsłuchania nie tylko na stronach stacji, ale w specjal­nej części serwisu RMFon.pl oraz aplikacji mobilnej RMF On. Pod szyldem tej platformy znajduje się 45 własnych produkcji Grupy RMF, w tym te przygotowywane specjalnie dla internetu, oraz bli­sko 100 najpopularniejszych produkcji czołowych polskich i świa­towych podcasterów.

Od września Grupa RMF rozpoczęła produkcję oryginalnych podcastów, które dostępne są jedynie na stronie internetowej i po­przez aplikację. Wystartowało już „Podsumowanie dnia w RMF FM” przygotowywane przez Bogdana Zalewskiego i udostępniane codziennie pod koniec dnia. Oprócz podcastu na RMF ON pub­likowany jest także artykuł na portalu informacyjnym RMF24.pl. Wartościowy kontent znajdą tu zainteresowani biznesem, rynkiem amerykańskim, kulturą, książkami, a nawet gamerzy czy wielbiciele kabaretów.

Pod szyldem RMF On znajduje się 45 własnych produkcji Grupy RMF, w tym przygotowywane specjalnie dla internetu, oraz blisko 100 najpopularniejszych produkcji czołowych polskich i świato­wych podcasterów.

Nowa aplikacja mobilna RMF On – poza udostępnieniem podca­stów – ma nowe funkcje takie jak pobieranie odcinków offline i sub­skrypcja wybranych podcastów.

W tym roku RMF FM obchodzi swoje 30-lecie istnienia na polskim rynku. Mimo powodów do świętowania RMF nie przestaje czuwać nad jakością przekazu i wysokim poziomem słuchalności. Szerokie zasięgi, wysoka jakość i atrakcyjność stacji oferowanych w portfolio grupy są dla klientów synonimami jakości i bezpieczeństwa. W oce­nie ogólnej biur reklamy radiowej Grupa RMF plasuje się w ścisłej czołówce. Nie ma w badaniu ani jednego obszaru, w którym gru­pa odnotowałaby istotne spadki, i taki stan utrzymuje się od lat. Mimo wysokiej jakości usług, która musi znaleźć odzwierciedlenie w cenniku, otwartość na negocjacje cenowe oceniana jest według badanych zgodnie ze średnią.

Wysoko oceniana jest również ela­styczność biura reklamy i sprawność w reagowaniu na konieczność wprowadzenia zmian w trakcie trwania kampanii. Biuro RMF nie ma sobie równych również jeśli chodzi o szybkość i rzetelność w od­powiadaniu na brief klienta. Owocują lata doświadczeń na rynku, jego doskonała znajomość i wyczucie potrzeb klienta. RMF dekla­suje również konkurencję pod względem doradztwa i kreatywności w tworzeniu ofert niestandardowych rozwiązań. A to te kategorie w najbliższym czasie będą decydowały o popularności i wyborze na ciasnym i wymagającym rynku reklamy radiowej. Wysoki poziom jakości i kompetencji znajduje również odzwierciedlenie w umiejęt­nym doborze narzędzi internetowych do realizacji spójnej kampanii w sieci. W dobie multimedialności i konieczności przenikania się mediów ta umiejętność to absolutna podstawa i fundament pojęcia profesjonalizmu i nowoczesności.

W raporcie prezentowane są wyniki badania firmy Kantar, w ramach którego oceniono 63 biura reklamy.

Wśród biur reklamy telewizyjnej przyznano dwie nagrody: dla Polsat Media (Biuro Reklamy Roku) i Biura Reklamy TVP (Fighter Roku). W magazynach nagroda powędrowała do Bauer Media. W dziennikach nie przyznano nagrody głównej, wyróżnienia dla Media Impact Polska i Biura Reklamy Gazety Wyborczej. W internecie nagroda przypadła Media Impact Polska. W radiu triumfowała Grupa RMF. W kategorii OOH - AMS.

Nagrody i wyróżnienia przyznaliśmy biorąc pod uwagę badanie firmy Kantar oraz naszą ocenę oferty biura, jak również jego wyników biznesowych. W badaniu wzięło udział 113 specjalistów z domów mediowych, którzy w br. realizowali projekty z biurami reklamy. Badanie wykonano metodą CATI.

Przejdź do listy informacji prasowych

KONTAKT DLA PRASY

Maciej Brzozowski       Dyrektor Public Relations

ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa        |        maciej.brzozowski@rmf.pl        |        tel. 22 517 02 57
D0 GÓRY