Nowe cenniki Grupy RMF na zimę

26/11/2018

Po trzech kwartałach 2018 r. stacje radiowe Grupy RMF poprawiły wyniki słuchalności względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział w czasie słuchania wzrósł o 1,3 p. proc. do poziomu 30,9%. Z kolei dzienna liczba słuchaczy wyniosła 9,9 mln, rosnąc o 3,7%.

Zmiana cenników Grupy RMF

Uzyskane w tym okresie rekordowe poziomy zasięgu dziennego RMF MAXXX i RMF Classic oraz doskonałe wyniki RMF FM, umacniające tę stację na czele rynku radiowego w Polsce są wynikiem konsekwentnych działań redakcyjnych i promocyjnych. Dział sprzedaży Grupy RMF od wielu lat cieszy się wysokim zaufaniem Klientów i po raz czwarty z rzędu uzyskał tytuł Biura Reklamy Radiowej Roku.

Radio w Polsce jest nieustannie gwarantem dostarczania wysokich zasięgów przy bardzo korzystnych kosztach. Oferta Grupy RMF zapewnia skuteczne dotarcie do szerokiej grupy odbiorców z wykorzystaniem anten radiowych cieszących się pozytywnym wizerunkiem i oferujących dopracowany, atrakcyjny program. Nasi Klienci doceniają również nowoczesne rozwiązania, które proponujemy w ramach projektów niestandardowych i rozwijanej dynamicznie oferty on-line.

Wobec wyższych niż oczekiwane prognoz dynamiki rynku reklamowego i wysokiego popytu na reklamę, wszystkie media korygują cenniki oraz polityki usług reklamowych. My również zdecydowaliśmy się podnieść ceny, dbając by koszty dotarcia CPP pozostały bardzo atrakcyjne w większości grup docelowych w relacji do naszej konkurencji i innych mediów” – mówi Tomasz Ramza dyrektor generalny Działu Sprzedaży Grupy RMF.

Od nowego roku średnia cena produktów Grupy RMF, w tym RMF FM oraz sieci RMF MAXXX i RMF Classic (pasmo 6-20) zostanie skorygowana odpowiednio o 5,3%, 5,1% i 4,9%. Średnie koszty cennikowe RC emisji spotu 30’ w stacji o największej słuchalności w Polsce wzrosną z 11 733 zł do 12 440 zł.

W związku z korektami cen w poszczególnych stacjach, zmianie ulegną także cenniki pakietów, które nadal pozwalają na uzyskanie atrakcyjnych rabatów od sumy cenników stacji składowych: w RMF3D - 10%, w RMF na MAXXXa - 8%, a w RMF z Klasą - 3%.

Modyfikacji ulegną również ogólne warunki umów o świadczenie usług reklamowych, które zostają ujednolicone i będą obowiązywać dla wszystkich produktów radiowych Grupy RMF.

Nowe cenniki oraz OWU będą obowiązywać od 31.12.2018 roku. Dostępne są na stronie internetowej www.gruparmf.pl.

* RadioTrack, Kantar Polska, 1-9.2018 (udział w czasie słuchania, zasięg dzienny; TG: 15-75).
Przejdź do listy informacji prasowych

KONTAKT DLA PRASY

Maciej Brzozowski       Dyrektor Public Relations

ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa        |        maciej.brzozowski@rmf.pl        |        tel. 22 517 02 57
D0 GÓRY