RMF FM na szczycie listy nadawców radiowych w rankingu CBOS

30/11/2020

Wśród nadawców radiowych najlepsze oceny w sondażu CBOS z przełomu września i października uzyskało RMF FM. Dobre noty wystawia mu większość badanych (59 proc.), co dwudziesty (5 proc.) ma przeciwne zdanie na ten temat.
Wśród czołowych stacji telewizyjnych najlepiej oceniany jest Polsat.

RMF FM liderem

CBOS wskazuje, że "w dobie zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzania kolejnych faz ograniczeń w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich media nabrały szczególnego znaczenia nie tylko jako źródło informacji, lecz także dla wielu ludzi stały się swego rodzaju namiastką kontaktów społecznych".

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 28 września do 8 października 2020 roku na próbie liczącej 1133 osoby (w tym: 65,3 proc. metodą CAPI, 22,9 proc. – CATI i 11,7 proc. – CAWI).

Przejdź do listy informacji prasowych

KONTAKT DLA PRASY

Maciej Brzozowski       Dyrektor Public Relations

ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa        |        maciej.brzozowski@rmf.pl        |        tel. 22 517 02 57
D0 GÓRY