RMF FM najlepiej ocenianym radiem w Polsce

Radio RMF FM w najnowszym badaniu Centrum Badania Opinii Społecznej ma najwięcej pozytywnych i najmniej negatywnych ocen wśród wszystkich nadawców ogólnopolskich. Stacja pokonała w rankingu Radio Zet, Polskie Radio i Radio Maryja.

RMF FM pozytywnie oceniane

Pozytywnie o działalności RMF FM wypowiada się 58% Polaków, Radia Zet – 51%, Polskiego Radia – 46%, a Radia Maryja – tylko 22%.

Negatywne oceny w przypadku nadawców komercyjnych są na minimalnym poziomie – w przypadku RMF FM i Radia Zet jest to po 6%. Polskie Radio źle ocenia 14% badanych, a Radia Maryja – 20%.

Wg CBOS Na postrzeganie działalności Polskiego Radia i Radia Maryja zauważalnie wpływają poglądy i preferencje polityczne oraz, zwłaszcza w przypadku tego drugiego nadawcy, religijność badanych.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–12 października 2017 roku na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Przejdź do listy informacji prasowych

KONTAKT DLA PRASY

Maciej Brzozowski       Dyrektor Public Relations

ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa        |        maciej.brzozowski@rmf.pl        |        tel. 22 517 02 57
D0 GÓRY