2. Polsko-Ukraińskie Forum Outsourcingu w Rzeszowie

Forum Outsourcingu w Rzeszowie to największe w Polsce wydarzeniem gospodarczym o międzynarodowym charakterze, dotyczącym rozwoju outsourcingu w Polsce i na Ukrainie. Skierowane jest do podmiotów polskich i ukraińskich m.in. do dostawców nowoczesnych usług dla biznesu, szefów centrów typu BPO (Business Process Outsourcing) i ITO (Information Technology Outsourcing), agencji konsultingowych i doradczych, ekspertów inwestycyjnych sektora nowoczesnych usług dla biznesu, przedstawicieli mediów, agencji Real Estate, firm rekrutacyjnych oraz samorządów regionalnych obu krajów.
Forum odbyło się 22 listopada 2017 roku w Rzeszowie.
Patronem medialnym Forum była Grupa RMF.

Forum Outsourcingu, które odbyło się dziś w Rzeszowie to największe w Polsce wydarzenie gospodarcze o międzynarodowym charakterze, dotyczące rozwoju outsourcingu w Polsce i na Ukrainie, branży, która według badań rośnie o 18% rocznie. To daje ponad 20 tysięcy nowych miejsc pracy rocznie. Ponad 200 przedstawicieli polskich i ukraińskich przedsiębiorców oraz samorządowców rozmawiało o perspektywach tej branży. O celach zorganizowanego Forum oraz o branży outsourcingu mówi Wiktor Doktór z Fundacji Pro Progressio, jeden z organizatorów Wydarzenia.


Branża ousourcingowa to szansa na pracę dla młodych i wykształconych ludzi. Miasto Rzeszów, gdzie odbyło się Forum wiele robi, by stać się ważnym miejsce na mapie outsourcingu w Polsce.
Mówi Stanisław Sienko, zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa.


Ponad połowa uczestników Forum Ousourcingu przyjechała do Rzeszowa z Ukrainy. Miasto jak też region Podkarpacia od wielu lat współpracuje z naszym wschodnim sąsiadem. Mówi Stanisław Sienko, zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa.


Relacje z Ukrainą w kontekście sporów historycznych uległy ostatnio znaczącemu pogorszeniu. Konsul Generalny Ukrainy w Polsce Vasyl_Pavlyuk apeluje o patrzenie w przyszłość i budowanie jej poprzez współprace gospodarczą. Mówi Vasyl Pavlyuk-Konsul Generalny Ukrainy.


Jedną z najważniejszych rzeczy dla rozwoju miasta i regionu jest przyciąganie inwestorów. O tym jak radzi sobie z tym wyzwaniem Rzeszów mówi z-ca prezydenta Stanisław Sienko.


Dla przyciągania inwestycji do miast i regionów niezwykle ważne sa działania promocyjne podejmowane przez samorządy. Jak robić to najbardziej efektywnie doradza Anna Proszowska, specjalistka od promocji miast i regionów, współorganizatorka Forum Outsourcingu.


Organizatorami II edycji Polsko-Ukraińskiego Forum Outsourcingu w Rzeszowie były Fundacja Pro Progressio, zajmująca się rozwojem i promocją sektora outsourcingu w Polsce, w tym wsparciem miast w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych oraz edukacją z zakresu outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu oraz Citybell Consulting, jedna z wiodących firm strategicznego doradztwa komunikacyjnego w Polsce, działająca m.in. na rzecz promocji gospodarczej miast i regionów oraz wspierająca biznes w strategicznym planowaniu działań public affairs i public relations.

Zobacz relację z Forum:

 

Więcej na stronie Forum.

D0 GÓRY