21. Konferencja Miasta w Internecie (Gdańsk)

“Przełomy i koleiny cyfrowego państwa. Innowacja - Inteligencja - Interakcja” – to hasło przewodnie tegorocznej edycji Konferencji „Miasta w Internecie”. 21. edycję dorocznego przeglądu cyfryzacji sektora publicznego zaplanowano w Gdańsku na ostatnie dni czerwca. Organizatorzy zadbali o intensywny i niezwykle ciekawy program sesji plenarnych, dyskusji i spotkań warsztatowych, ukazujący aktualny stan rozwoju cyfrowego w Polsce.
Patronem Konferencji jest Grupa RMF.

Przełomy i koleiny cyfrowego państwa. Innowacja - Inteligencja - Interakcja

Głównymi adresatami corocznych KMWI są samorządowcy. To z myślą o burmistrzach i wójtach gmin, prezydentach miast, starostach, sekretarzach gmin, ale także o informatykach z urzędów samorządowych kreowany jest program wydarzenia.

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia “Miasta w Internecie”, Krzysztofa Głomba - jego autora: - Procesy cyfryzacji na szczeblu centralnym nabrały w ostatnim roku niespotykanego tempa, a ich zakres daleko wykracza poza obszary działań, do jakich byliśmy dotąd przyzwyczajeni. Proponujemy zatem samorządowcom intensywny przegląd pola, by nie stracili orientacji i mogli podejmować właściwe decyzje o rozwoju cyfrowym swoich gmin, miast i powiatów. Już tylko kilka tematów: cyfrowe dowody osobiste, obrót bezgotówkowy w relacjach mieszkaniec - urząd, finansowanie dostępu do Internetu w szkołach przez rząd, cyfrowy rozwój wsi, miejskie centra usług wspólnych - powinny przyciągnąć uwagę decydentów i specjalistów IT z administracji lokalnej. A to tylko kilka z przykładów z bogatej palety bloków tematycznych konferencji.    

Przyjazne miasto przyszłości

Organizatorzy KMWI nie zapomnieli o tematyce szeroko rozumianego “smart city”. W tym roku skupią się na prezentacji różnorodnych koncepcji Miejskich  Centrów Usług Wspólnych oraz świadczeniu e-usług lokalnych z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej. Zaprezentowane zostaną realizowane i planowane do realizacji projekty miast: Olsztyna, Tarnowa i Katowic, a także rozwiązania wiodących dostawców rozwiązań chmurowych.   

- Coraz częściej do przekonania samorządowców, także z małych gmin, docierają argumenty, że lepszym ekonomicznie i organizacyjnie, a także ze względów na zapewnienie bezpieczeństwa rozwiązaniem - niż budowa własnej infrastruktury - jest zakup e-usługi u operatora chmury. Chcemy zmienić nastawianie samorządowców do chmury, pokonać wyraźną barierę psychologiczną.–argumentuje Krzysztof Głomb.

 

Kryzys zamówień publicznych na projekty cyfrowe jest faktem

Eksperci są zgodni - mamy obecnie do czynienia ze zmniejszeniem podaży środków na projekty cyfrowe, a także z rewizją podejścia Ministerstwa Cyfryzacji do wysokonakładowych zamówień publicznych na centralne projekty informatyczne. O tym, jak ta zmiana odbije się na rynku mniejszych projektów samorządowych i na rozwoju polskiego sektora ICT eksperci dyskutować będą podczas specjalnego bloku 21 KMWI, zorganizowanego wspólnie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji.

Debatę poprzedzi premierowa prezentacja raportu portalu ITwiz na temat rynku zamówień publicznych w sektorze publicznym dokonana przez Adama Jadczaka – redaktora naczelnego portalu. W dyskusji zaś wezmą udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron: Borys Stokalski- prezesPolskiej IzbyInformatyki i Telekomunikacji, Wanda Buk - dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Sebastian Christow – ekspert rynku cyfrowego orazMaciej Bułkowski -dyrektorDepartamentuSpołeczeństwaInformacyjnegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwaWarmińsko-Mazurskiego.

Tegoroczna, 21. Konferencja “Miasta w Internecie” odbędzie się w dniach 28 - 30 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Szczegółowe informacje na temat programu, zgłoszeń I warunków uczestnictwa znaleźć można na stronie Konferencji oraz na Facebooku.       

 

D0 GÓRY