dr Marek Skała (Grupa PRC)

"Marketing miejsca to pojęcie emocjonalne, jeśli Ci miejsce gra w duszy, będziesz uprawiał jego marketing" - mówi dr Marek Skała, Grupa PRC, twórca pierwszych polskich studiów PR, prowadzący zajęcia z zakresu przywództwa i PR na kilkunastu uczelniach w kraju. Był wielokrotnie nominowany do PRotonów i Nagrody Człowieka Roku Polskiego PR (przyznawanej przez PSPR), w PRC zajmuje się działaniami strategicznymi i relacjami z klientami kluczowymi.

D0 GÓRY