Europejski Kongres MŚP - Katowice 2012

Czy możliwy jest model współpracy nauki, administracji rządowej i samorządowej z samorządem gospodarczym? Jakie są realne płaszczyzny współpracy pomiędzy samorządem gospodarczym a nauką oraz administracją rządową i samorządową?
Jakie są wzorce i modele współpracy w Europie? Jakie dodatkowe korzyści z takiej współpracy mogą wynikać dla społeczności lokalnej i regionalnej?

To tylko nieliczne pytania, na których odpowiedzi szukali uczestnicy panelu w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Temat przewodni panelu "Samorząd gospodarczy, jako reprezentant przedsiębiorców we współpracy z nauką, administracją rządową i samorządową".

O swoich doświadczeniach ze współpracy z samorządami gospodarczymi opowiadali w trakcie panelu przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego - Piotr Uszok, prezydent miasta Katowice oraz Józef Sebesta, marszałek województwa opolskiego.

Zobacz krótką relację z przebiegu panelu:

 

Panel zakończył się apelem do sejmu RP o pilne podjęcie prac nad uchwaleniem nowej ustawy o samorządzie gospodarczym zgłoszonej przez najważniejsze organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Na zakończenie panelu wręczono nagrody przedstawicielom samorządów terytorilanych, które najlepiej wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zobacz relację z uroczystości wręczenia nagród:

 

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach odbył się w dniach 24 - 27 września 2012 roku. W ciągu 4 dni w 8 lokalizacjach  wzięło udział blisko 3 tys. uczestników, 250 ekspertów, odbyło się 68 paneli dyskusyjnych, przyjechało 27 delegacji zagranicznych z 21 państw. Kongres to miejsce wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych.  Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm przedstawiali aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które, na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP – Pan Bronisław Komorowski.

 

Grupa RMF jest partnerem wydarzeń dotyczących aktywności Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

Zobacz podziękowanie przesłane przez organizatorów na ręce Krzysztofa Nepelskiego.

 

Więcej na stronach internetowych Kongresu

 

D0 GÓRY