Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2014

Przemyślany pomysł na współpracę samorządu z biznesem to - zdaniem uczestników Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur zorganizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego - skuteczna recepta na SUKCES!
Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur odbył się 27 i 28 listopada 2014 roku w Działdowie.
Konferencji patronowała Grupa RMF.

Pozyskiwanie inwestorów

W programie pierwszego dnia festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur znalazły się wykłady, panele dyskusyjne oraz prezentacje dobrych praktyk. O efektywnych sposobach pozyskiwania  inwestorów oraz budowaniu dobrego klimatu inwestycyjnego rozmawiali przedstawiciele samorządów z regionu Warmii i Mazur oraz eksperci z Invest In Pomerania, PAIiIZ, PARP, Fundacji ProProgresio, CBRE, Work Service, Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej, Elbląskiego Parku Technologicznego, Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczeń Kredytowych”. Głos zabrali sami przedsiębiorcy, którzy reprezentowali firmy Dekorglass Działdowo S.A i Transcom Worldwide.

Samorządy z województwa warmińsko-mazurskiego coraz częściej podejmują aktywne działania mające na celu pozyskiwanie inwestorów polskich i zagranicznych. Nic dziwnego - atrakcyjny inwestor to nie tylko nowe miejsca pracy i zastrzyk kapitału dla gminy, ale również budowanie dobrego klimatu inwestycyjnego i wizerunku regionu.

 

Współpraca z biznesem

Dialog i likwidacja barier pomiędzy administracją publiczną a biznesem to podstawa, jeśli chcemy mówić o dobrym klimacie inwestycyjnym. To musi zrozumieć każdy pracownik samorządu, odpowiedzialny za promocję gospodarczą i kontakt z inwestorem. – podkreślił Radosław Zawadzki, Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – „Wydarzenia, takie jak Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur mają właśnie służyć wymianie poglądów, doświadczeń i edukacji w zakresie efektywnej współpracy z biznesem”.

Część prelekcyjną Festiwalu poświęcono efektywnym sposobom pozyskania inwestorów oraz budowaniu dobrego klimatu inwestycyjnego. Jak zauważyła większość prelegentów, jednym z kluczowych elementów determinujących pojawianie się inwestycji w regionie jest stworzenie przemyślanej oferty inwestycyjnej.

Oferta, która ma wzbudzić zainteresowanie inwestora nie może być przypadkowa. Należy przede wszystkim dokonać analizy zasobów gminy, określić jej mocne i słabe strony, a przede wszystkim znaleźć elementy, które wyróżniają ją na tle innych w całym kraju. Bardzo istotna jest też przemyślana promocja samej oferty.” – powiedział Marcin Piątkowski, Dyrektor Invest In Pomerania.

Równie ważne jak sama oferta jest tworzenie zachęty dla inwestorów. Michał Żelazek, Property Negotiator CBRE, podkreśla, że nie muszą być to działania spektakularne, wymagające dużych nakładów finansowych.
Przede wszystkim liczy się atencja. Gmina powinna wyjść inwestorowi naprzeciw, starać się rozwiać jego wątpliwości, rozwiązać problemy związane z tworzeniem samej inwestycji. Czasami wystarczą drobne udogodnienia, aby zyskać przychylność inwestora.” – powiedział Michał Żelazek.

 

Dyskusje i wymiana poglądów

Żywą reakcję i ciekawą wymianę poglądów wywołały panele dyskusyjne, w których udział brali przedstawiciele przedsiębiorców, administracji samorządowej, środowiska naukowego oraz instytucji otoczenia biznesu.

Uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego, dotyczącego budowania dobrego klimatu inwestycyjnego
i przyciągania inwestorów, zgodzili się, że dużą rolę w kreowaniu przewagi konkurencyjnej w obszarze inwestycji odgrywa kapitał ludzki. Odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe społeczności lokalnej, poziom wykształcenia, struktura demograficzna, znajomość języków obcych to elementy, które mogą zadecydować o tym, czy przedsiębiorca zdecyduje się na dokonanie inwestycji w danej gminie.

O tym czy Warmia i Mazury mogą zaistnieć na mapie nowoczesnych usług dla biznesu rozmawiali uczestnicy drugiego panelu dyskusyjnego. Coraz bardziej popularny outsourcing w zakresie procesów biznesowych, usług informatycznych czy centrów badawczo-rozwojowych stanowi dziś szansę dla rozwoju gospodarczego nie tylko regionów, ale całych państw. Jak zauważyła jednak Edyta Wiwatowska, Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, rynek BPO jest coraz bardziej zróżnicowany i aby zainteresować potencjalnych inwestorów należy tworzyć oferty dedykowane, dostosowane do konkretnych sektorów.

Pierwszy dzień Festiwalu zakończył się prezentacjami dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w skali województwa, obsługi inwestora w gminie oraz przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z rejonu Warmii i Mazur.

W kolejnym dniu uczestnicy Festiwalu mieli szansę pogłębić swoją wiedzę z zakresu biznesowych negocjacji i biznesowego savoir-vivre, tworzenia efektywnych struktur ds. współpracy z inwestorem oraz przygotowania perfekcyjnej wizyty inwestorskiej.

Patronem merytorycznym Festiwalu była firma doradcza Citybell Consulting. Patronat honorowy nad Festiwalem objęła Polska Agencja Promocji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Więcej na stronie Konferencji.

D0 GÓRY