Katowice - dla odmiany!

METROPOLITALNOŚĆ, DZIEDZICTWO I ALTERNATYWY. O przyjętej strategii, promocji i budowaniu wizerunku miasta Katowic mówi szef promocji Waldemar Bojarun.

Katowice się zmieniają, to całkowicie inne miasto niż kilkanaście lat temu. Wielkie inwestycje, poprawa infrastruktury, mnóstwo działań w obszarze kultury, wielkie wydarzenia muzyczne i sportowe, etc.

D0 GÓRY