Konferencja 2014 Słubice/Frankfurt n.Odrą

Techniki public relations oraz mediów w promocji międzynarodowej marki
uczelni, ćwiczenia służące rozwijaniu umiejętności komunikowania cech i wartości uczelni i ośrodków akademickich, by przyciągać zainteresowanie studiami w Polsce - to główne tematy Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie PRom.

Patronem konferencji była Grupa RMF.

XXIII Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom nosiła tytuł: „Uczelnia polska – uczelnią międzynarodową: jak budować wizerunek na rynkach zagranicznych”.  Konferencja odbyła się w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2014 roku  w obiektach Collegium Polonicum w Słubicach oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Konferencja adresowana była do uczelnianych specjalistów komunikacji (rzeczników prasowych, biur promocji) oraz pracowników biur współpracy międzynarodowej. Tematem konferencji, prowadzonej głównie w formie warsztatów dedykowanych specjalistom, były techniki i metody budowania i wzmacniania szans na międzynarodową współpracę w obszarze rekrutacji studentów cudzoziemców, uczestnictwa w istniejących programach i projektach, ale – przede wszystkim – budowania marki uczelni polskich jako uczelni międzynarodowej. Ten zestaw kompetencji wymaga biegłości nie tylko formalno-prawnej, ale głównie komunikacyjnej, wizerunkowej i marketingowej. Toteż dobór prelegentów i trenerów na konferencję służyć ma ćwiczeniu właśnie takich umiejętności.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie PRom utworzone w 2006 roku, które jest kontynuatorem długiej tradycji współpracy rzeczników prasowych i pracowników biur promocji polskich uczelni publicznych i niepublicznych.

Konferencji patronowała Grupa RMF. Przedstawiciel największej polskiej grupy radiowej Jacek Hanarz poprowadził warsztaty na temat "Radio w komunikacji instytucji edukacyjnych".

Więcej na stronie Konferencji.

 

D0 GÓRY