Kongres Gospodarczy na Jurze (październik 2014)

Współpraca, współpraca, współpraca! To słowo będzie najczęściej przewijać się podczas Międzynarodowego Kongresu Gospodarczego na Jurze, który odbędzie się 13 października 2014 roku w Ogrodzieńcu. Współpraca pomiędzy firmami, jednostkami samorządu terytorialnego, administracją publiczną i organizacjami samorządowymi. Dyskutować będą przedsiębiorcy, naukowcy i eksperci z różnych dziedzin.

Patronem Kongresu jest Grupa RMF.

Międzynarodowy Kongres Gospodarczy na Jurze  dotyczyć będzie najistotniejszych aspektów rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Kongres ma na celu zbudowanie platformy informacyjnej do wymiany opinii między przedsiębiorcami, podmiotami gospodarczymi, przedstawicielami nauki i samorządów.

Kongres zgromadzi czołowych inwestorów i deweloperów, którzy działają zarówno w regionie, jak też na arenie międzynarodowej.  Swoje wystąpienia będą mieli przedsiębiorcy, naukowcy i eksperci, którzy opowiadać będą o  bieżących problemach i kwestiach gospodarczych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot gospodarczych i lokalnych. Na Kongresie dojdzie również do wspólnej debaty pomiędzy uczestnikami.

Efektem działań uczestników Międzynarodowego Kongresu Gospodarczego na Jurze będzie promocja dialogu pomiędzy przedstawicielami najważniejszych podmiotów gospodarki krajowej oraz europejskiej, a także opracowanie raportu wskazującego możliwości współpracy pomiędzy nimi.

Celem wiodącym Kongresu jest pobudzenie współpracy poziomej pomiędzy firmami, jednostkami samorządu terytorialnego, administracją publiczną i organizacjami samorządowymi oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i dobrych praktyk tych podmiotów oraz wywołanie dyskusji pomiędzy różnorodnymi sektorami gospodarczymi. Podczas Kongresu zaplanowane jest również opracowanie ankiet na temat potrzeb i możliwości współpracy pomiędzy zgromadzonymi kategoriami podmiotów. Raport będzie służył jako punkt wyjściowy do dalszych działań na rzecz rozwoju.

 

Organizatorem Kongresu jest Lokalna Organizacja Społeczna działająca na rzecz Ogrodzieńca oraz regionu śląskiego.

Więcej na temat Kongresu oraz aktualne informacje na stronie wydarzenia.

 

 

 

 

D0 GÓRY