Księżna ikoną ...Miasta!!?

Co może mieć księżna - uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet epoki edwardiańskiej - wspólnego z marketingiem miejsca?? Okazuje się, że bardzo wiele. Od 3 kwietnia 2012 roku Księżna Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, ur. jako Mary Theresa Olivia Cornwallis-West, nazywana Daisy jest oficjalną ikoną miasta ...Pszczyna.

W urzędzie miejskim w Pszczynie odbyła się oficjalna prezentacja Strategii promocji na lata 2012-2014 opracowanej na zlecenie Urzędu Miasta przez zespół Business Consulting z Katowic przy współpracy Wydziału Promocji UM Pszczyna.

Przygotowanie nowej strategii promocji Pszczyny poprzedzono pracami przygotowawczymi. Wraz z zespołem katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego przeanalizowano czynniki wpływające na wizerunek Pszczyny i opracowano pod tym kątem analizę SWOT dla marki Pszczyna. Wśród produktów i subproduktów wyselekcjonowano takie, które obecnie wpływają na wizerunek miasta.

Rekomendacją Business Consulting stała się przyjęta przez miasto koncepcja kreatywna „Daisy”. Od tej pory wizerunek Księżnej Pszczyńskiej zostanie w sposób bezpośredni lub pośredni przeniesiony na wszelką aktywność promocyjną marki Pszczyna. Od momentu wdrożenia Strategii promocji koncepcja ta ma stanowić  spójnik dla wszelkich działań, które przekładają się na promocję gminy. Usytuowanie działań pod jedną ikoną/marką pozwoli w pewnym stopniu ujednolicić ich, często zróżnicowany, wizerunek i nadać promocji spójny wymiar. Koncepcję „Daisy” będą realizować wszystkie nowe projekty promocyjne, natomiast dotychczasowe działania powinny w miarę możliwości wplatać wątek księżnej Daisy i rodu Hochbergów. Zgodę na wykorzystanie wizerunku Księżnej wydał ostatni żyjący potomek rodu Bolko Hochberg von Pless, który był obecny na konferencji.

 

Oprócz loga zawierającego wizerunek Daisy, agencja zaproponowała wprowadzenie dodatkowego znaku „logino” – symbolu stokrotki uzupełnionego o hasło „Tam, gdzie rosną stokrotki”.
Motyw kwiatu stokrotki (ang. daisy) będzie symbolem „wewnętrznym” (promocja na terenie Pszczyny), może pojawiać się  okazjonalnie także w działaniach promujących miasto na zewnątrz.

 

 

Poniżej można pobrać dokument zawierający nową strategię promocji Pszczyny.

<Strategia promocji Pszczyny 2012-2014 >

 

Zobacz zdjęcia z konferencji:

Prezentacja Strategii promocji na lata 2012-2014, Urząd Miejski w Pszczynie,  3 kwietnia 2012 roku

Księżna Daisy - ikona miasta Pszczyny Księżna Daisy - ikona miasta Pszczyny Księżna Daisy - ikona miasta Pszczyny

Herb  miasta Pszczyny

Dariusz Skrobol - Burmistrz Miasta Pszczyny Bolko Hochberg von Pless - ostatni żyjący krewny Księżnej Daisy Konferencja prezentująca strategię - przy mikrofonie Beata Rozmus, szefowa Promocji Miasta Konferencja prezentująca strategię miasta Pszczyna

 

 

Zobacz wypowiedź burmistrza Pszczyny - Dariusza Skrobola:

Rozmawiał Krzysztof Nepelski

 

 

No to na koniec zastanówmy się jakich stacji radiowych słuchałaby dziś w swoim zamku w Pszczynie  Księżna Daisy??

Na pewno RMF Classic, ale być może także RMF Muzyka Klasyczna, a może  RMF Chopin lub RMF Smooth Jazz. Nie pogardziłaby także takimi propozycjami jak  RMF Styl, czy RMF Muzyka Filmowa. A jako rodowita brytyjka posłuchałaby pewnie chętnie RMF Sade, a może nawet RMF Queen ! :)

Zobacz także na stronę www.pszczyna.pl

D0 GÓRY