RMF24 i Grupa RMF partnerami Programu "W 90 DNI do EKO"

15 stycznia 2013 w Warszawie wystartował oficjalnie Program "W 90 DNI do EKO". To proekologiczny projekt promujący zdrowy tryb życia i filozofię małych kroków. Program pokazuje, jak prostymi sposobami w ciągu 90 dni można poprawić swoje zdrowie i samopoczucie. Program oparto o metodę "diet coaching" i zdrową, ekologiczną żywność. Data rozpoczęcia Programu nie jest przypadkowa – zbiega się z tradycją postanowień noworocznych, z których wiele dotyczy aktywniejszej dbałości o zdrowie, kondycję i dietę.

To program dla 26% Polaków!

Inicjatywa W 90 DNI do EKO bazuje na wartościach i tęsknotach, które nabrały w ostatnich latach szczególnego znaczenia -  życie bliżej natury, powrót do korzeni, prymat jakości nad ilością, poszukiwania równowagi pomiędzy pracą i życiem, pracy dla podzielanych wspólnie wartości, zrównoważonego rozwoju.

Badania TNS zlecone przez ORGANIC Farma Zdrowia, koordynatora projektu wykazały, że już ponad milion Polaków (4%)  regularnie kupuje żywność organiczną. Znacznie więcej, bo 26% zaopatruje się w nią nieregularnie i deklaruje, że chce kupować ekologiczne produkty częściej. – W 90 DNI do EKO jest właśnie dla tych 26% Polaków, którzy chcą jeść i żyć bardziej eko, ale nie potrafią samodzielnie się do tego zabrać.

Aby wziąć udział w Programie należy zarejestrować się na www.90dnidoeko.pl. Uczestnicy poprzez platformę internetową otrzymują codziennie jedno, proste zadanie i wskazówki, które pozwalają im w łagodny, naturalny sposób, metodą małych kroków przestawić się na eko i wprowadzić zdrowe zasady do swojego życia. Uczestnicy wykonując zadania gromadzą punkty, przemieniając tym samym proces pracy nad sobą w angażującą grę i zdrową rywalizację.  

Szczególne miejsce w Programie zajmują dwaj EkoBohaterowie, którzy w sposób wyjątkowy będą inspirowani do proekologicznych zachowań. EkoBohaterowie przez 90 dni otrzymują ekologiczne jedzenie, zdają relacje ze swoich ekodoświadczeń i zabiegają o głosy zarejestrowanych uczestników. Pierwszym EkoBohaterem została Ewa Dumańska z Warszawy.

Diet coaching w 90 dni

Dlaczego Program trwa 90 dni? - Ponieważ tyle wystarczy, żeby dokonać realnych zmian w swoim organizmie – tłumaczy Agnieszka Sienkiewicz, diet coach.  Mamy w sobie ok. 5 litrów krwi. Krwinka czerwona żyje ok. 120 dni, ale już po 90 zauważamy symptomy odnowy krwi i zmiany jej jakości. W miarę jak stare komórki w krwiobiegu są zastępowane komórkami powstałymi z nowego materiału, nasze samopoczucie stopniowo się poprawia.

Uczestnicy W 90 DNI do EKO nie dostaną od nas gotowej, wydrukowanej diety, od której nie wolno robić ustępstw – mówi Anna Grabowska, psycholog i psychodietetyk, będąca współautorką merytorycznego programu akcji – Nasi uczestnicy sami będą wprowadzać powolne zmiany – i to tylko te, na które się zgodzą i które będą z nimi spójne – tłumaczy Anna Grabowska.

Program W 90 DNI do EKO oparty jest o zasady diet coachingu. W metodzie tej  uczestnik pod opieką specjalisty stopniowo rozwija swoją wiedzę, umiejętności i postawy w zakresie zdrowego sposobu odżywiania i stylu życia. Istotą diet coachingu jest wzbudzenie motywacji do zmiany sposobu odżywiania, postępowania i zachowania oraz stosowania tych umiejętności.

W 90 DNI do EKO opiera się na małych krokach, które tworzą trwałą zmianę zachowań prowadzących do zdrowszego stylu życia. Program łączy proces rozwijania zdrowych nawyków żywieniowych z wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, jak również z aktywnością fizyczną.

Partnerzy Programu

Program pozyskał wyjątkowych Partnerów. Są nimi największe aglomeracje i miasta realizujące proekologiczne inicjatywy oraz szczególnie aktywni regionalni liderzy, którym zawdzięczamy liczne ekologiczne azyle  na mapie Polski i którzy udowadniają, że nie trzeba być wielkim, aby dokonywać wspaniałych dzieł na rzecz środowiska naturalnego.

Zobacz informację na RMF24.pl

 

D0 GÓRY