Szymon Sikorski (Publicon)

Marketing miejsc to umiejętność zbudowania zainteresowania i dania przeżyć. O swojej własnej definicji mówi Szymon Sikorski, Prezes agencji Publicon Sp. z o.o. pracujący m.innymi dla marki Karkonosze. Wypowiedź zarejestrowana 15 maja 2013 roku w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu w trakcie konferencji Marketing Miejsc: Trendy 2013.

D0 GÓRY