Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu

15 lutego 2012 roku rozpoczął się plebiscyt „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” organizowany przez Warszawską Grupę Doradców PR w ramach projektu „Akademia Urzędnika Samorządowego”. Celem twórców projektu jest zmobilizowanie mazowieckich urzędników do sprawnej komunikacji z przedstawicielami mediów oraz podkreślenie znaczenia dziennikarstwa obywatelskiego w przekazywaniu informacji opinii publicznej. Plebiscyt ma też na celu docenienie pracy dziennikarzy lokalnych, regionalnych i obywatelskich. To dziennikarze są jurorami w plebiscycie i tym samym mają okazję do oceny rocznej współpracy z rzecznikami prasowymi, a także władzami lokalnymi.
Plebiscytowi patronuje RMF MAXXX.

Do dziennikarzy lokalnych i obywatelskich na Mazowszu zostały rozesłane karty, w których można było zagłosować na urzędników najlepiej dbających o kontakt z mediami. Dziennikarze mieli szansę wyrazić swoją opinię na temat najbardziej medialnego burmistrza, prezydenta, wójta i starosty. Ponadto mogli wskazać na najlepszego rzecznika prasowego oraz stronę internetową urzędu. Dziennikarze zostali poproszeni o podanie imienia i nazwiska swojego kandydata oraz o krótkie uzasadnienie swojego wyboru. Wypełnione karty do głosowania dziennikarze wysyłali do 15 marca. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec kwietnia 2012 roku podczas specjalnej konferencji prasowej.

Posłuchaj zapowiedzi plebiscytu emitowanej w RMF MAXXX Mazowsze:


Posłuchaj wywiadu z Maurycym Sewerynem,  organizatorem konkursu, wyemitowanego w Magazynie Reporterskim  RMF MAXXX Mazowsze.

Rozmawiał Przemek Mzyk.


Gala wręczenia nagród oraz wyróżnień w Plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” odbyła się 31 maja 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Kopernik w  Warszawie.   Uroczystość zgromadziła 130 samorządowców z Mazowsza.

Prezydentem Roku 2011 został wybrany Pan Andrzej Nowakowski z Płocka. Burmistrzem Roku 2011 jest Pan Grzegorz Benedykciński z Grodziska Mazowieckiego. Galę zorganizowała Warszawska Grupa Doradców PR pod patronatem Związku Miast Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

 

Plebiscyt „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” był pierwszą tego typu inicjatywą o zasięgu regionalnym. Wielokrotnie nagradzano samorządowców za działania ekologiczne, przychylność inwestorom. Nigdy jednak za współpracę z mediami lokalnymi i komunikację ze społeczeństwem. Nigdy też jury nie stanowili dziennikarze. Między innymi dlatego w Centrum Konferencyjnym „Kopernika” w Warszawie w uroczystości uczestniczyło 3 prezydentów miast, 15 burmistrzów, 10 starostów i 32 wójtów i sekretarzy gmin.

 

Dla WGD PR bardzo ważnym celem plebiscytubyło docenienie pracy dziennikarzy lokalnych i obywatelskich. WGD PR wyszło z założenia, że nagrodzenie dobrych praktyk i przykładów może pomóc środowisku dziennikarzy lokalnych i obywatelskich i ułatwić relacje z władzami samorządowymi. Na Mazowszu funkcjonuje duża liczba mediów lokalnych. To ponad 400 redakcji, w tym gazet internetowych. Mazowieckie media lokalne i obywatelskie są bardzo rozwinięte. Prasa, portale, stacje radiowe i telewizyjne podejmują tematy bezpośrednio związane z życiem mieszkańców. Dla WGD PR plebiscyt z założenia był więc ukłonem w stronę dziennikarzy i podziękowaniem za ich pracę.

 

Nagrody przyznano w 6 kategoriach. W każdej kategorii uhonorowano statuetkami i certyfikatami laureatów pierwszych trzech miejsc. Samorządowcom, którzy otrzymali miej głosów niż laureaci przyznano symboliczne wyróżnienia: tabliczki i certyfikaty.

 

W kategorii Najlepszy Prezydent nagrodę otrzymał Pan Andrzej Nowakowski z Płocka pozostawiając za sobą prezydentów Legionowa i Ostrołęki (kolejne miejsca). W jego imieniu laur zwycięzcy odebrał Pan Marcin Uchwał –Sekretarz Miasta Płock. Nagrody w tej kategorii wręczała Pani Anna Rajewska z – Kierownik Biura Marketingu TVP Warszawa.

 

Za Najlepszego Burmistrza uznano Pana Grzegorza Benedykcińskiego z Grodziska Mazowieckiego. W tej kategorii przyznano najwięcej (bo aż 14) wyróżnień specjalnych. Wyróżnienia i statuetki wręczyła Pani Anna Prus – Redaktor Naczelna Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej.

Najlepszym Starostą 2011 roku okazała się Pani Bogumiła Więckowska z Otwocka. Była to jedyna wyróżniona kobieta w tej kategorii. Wraz z innymi odebrała swoje wyróżnienie z rąk Pana Rafała Soi – reprezentującego Grupę RMF.

Wieliszew może od dziś oficjalnie szczycić się faktem, że ma najlepszego wójta – Pana Pawła Kownackiego, który w 2011 roku nie miał sobie równych. Nagrodę w tej kategorii odebrał od Pana Tomasza Kowalskiego – redaktora naczelnego największej gazety dziennikarstwa obywatelskiego Wiadomości24.pl

 

Tym, kto przekazuje informacje rzetelnie, zgodnie z prawdą i w myśl współpracy jest rzecznik prasowy. Jest jak pomost w komunikacji urzędów z obywatelami. W tej ważnej kategorii wygrał Pan Michał Smoliński z Urzędu Gminy w Jabłonnej. Nagrody w zastępstwie Pana Andrzeja Mrozińskiego – Zastępcy Redaktora Naczelnego miesięcznika „Manager” wręczyła Pani Beata Bogusz z WGD PR.

Więcej na www.wgd-pr.pl

 

D0 GÓRY