VIII Kongres Innowacyjnego Marketingu Samorządów w Rzeszowie

Promocja miasta czy regionu przestała być piętą achillesową samorządów. Coraz częściej realizowane projekty są dobrze przemyślane i spójne z tym, co ma do zaoferowania region, z którego pochodzą. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona strategia marketingowa to obecnie nieodłączny element skutecznej promocji. Nie jest ona związana wyłącznie z firmami pragnącymi wypuścić nowy produkt na rynek – w równym stopniu dotyczy także samorządów. Ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za marketing miejsc nieustannie poszerzały wiedzę, wykorzystywały nowe technologie i efektywnie przedstawiały największe atuty swojego regionu. Rzeszów będzie gościł najlepszych specjalistów marketingu terytorialnego.

Nie ma jednej recepty na sukces - Współczesne oblicze kampanii promocyjnych miast i regionów

O tym, jak efektywnie realizować projekty promocyjne aby osiągnąć zaplanowane rezultaty przy jednoczesnej rentowności projektu, będą rozmawiać goście zgromadzeni na VIII Kongresie Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, który odbywa się w Rzeszowie w dniach 25-26 października. Jak co roku, podczas  Kongresu  dyskucja będzie się toczyć wokół  zagadnień marketingu terytorialnego. Pod tym pojęciem kryją się działania mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku i kształtowania relacji, zarówno z potencjalnymi inwestorami i turystami, jak również mieszkańcami. Co istotne – nierzadko ci ostatni są określani jako najistotniejsza grupa docelowa w tego typu działaniach, ponieważ dzięki obraniu odpowiedniej strategii marketingowej oraz komunikacyjnej mogą stać się ambasadorami swoich małych ojczyzn, a ich opinia na temat miasta czy regionu zawsze będzie dla osób z zewnątrz bardziej wiarygodna niż tradycyjna kampania wizerunkowa.

Kampania promocyjna niezależnie od czasu jej realizacji może przybierać różne formy. Niemniej jednak, jako wypadkowa przyjętej koncepcji musi opierać się na kluczowej idei - pokazaniu tego co najlepsze i unikatowe w danym regionie czy miejscu. Coraz częściej kampanie wizerunkowe opierają się na działaniach w nowych mediach tj. witrynach internetowych powstałych na potrzeby projektu, portalach informacyjnych, blogach, profilach na serwisach i portalach społecznościowych oraz z zaangażowaniem influencerów. Najmocniej przemawia za tym fakt, że od kilku lat tego typu media przestały być domeną ludzi młodych. Obecnie z Facebooka, portali informacyjnych oraz smartphonów korzystają z powodzeniem także osoby po 60 roku życia. Daje to możliwość, aby za pomocą tych narzędzi dotrzeć do szerszego niż kiedykolwiek grona odbiorców.

.

Nowoczesny marketing nierozerwalnie  łączy się z nowymi mediami, które trzeba oswoić i nauczyć się z nich korzystać, aby nie pozostać w tyle. Powinny o tym pamiętać także jednostki samorządu terytorialnego podczas realizowania kampanii promocyjnych. Jest to o tyle ważne, że dzięki opisywanym narzędziom mamy możliwość otrzymania błyskawicznego feedbacku, a przecież to właśnie reakcje odbiorców kampanii są najważniejsze. Tutaj w czasie rzeczywistym możemy kreować komunikację. W tym miejscu pojawia się ważna rola zespołu odpowiadającego za realizację kampanii – ich doświadczenie, sposób moderowania komunikacji, reakcja na sytuacje kryzysowe i umiejętność oceny potencjału i atrakcyjności dystrybuowanych treści są niezbędne do właściwego ukierunkowania pożądanego przez nas przekazu.

Tworzenie kampanii promocyjnej nie powinno odbywać się według jednego, przyjętego szablonu. To droga donikąd! Jest ona żywym tworem, dlatego trzeba odejść od sztywnych ram przyjętych w koncepcji, kiedy widzimy, że podczas jej wdrażania dzieją się rzeczy niezamierzone, których nie sposób przewidziećdr hab. Dariusz Tworzydło, Prezes Zarządu Exacto Sp. z o.o, Uniwersytet Warszawski.

Czy więc kampania promocyjna rozumiana w tradycyjnym znaczeniu tego słowa przestaje mieć znaczenie? Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętej koncepcji. Warto pomyśleć o wykorzystaniu różnych form i środków przekazu. Kluczem jednak pozostaje spójność treści i obrazu we wszystkich działaniach realizowanych podczas kampanii.

Podczas VIII Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach będą omawiane m.in. przykłady kampanii, które w ostatnim czasie zakończyły się sukcesem i przełożyły się na mierzalne osiągnięcia.

Program Kongresu. Rejestracja na konferencję na stronie Kongresu

D0 GÓRY