Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Invest

W dniach 20-21 czerwca 2103 roku, już po raz szósty odbyło się Wschodnie Forum Gospodarcze "Lub-Invest". Do Lublina przyjechali przedsiębiorcy, działacze gospodarczy oraz przedstawiciele władz samorządowych. Z ponad 350 uczestników, najliczniejszą grupą stanowili przedsiębiorcy z Ukrainy. W trakcie Forum odbyły się liczne spotkania z potencjalnymi kontrahentami oraz rozmowy o możliwości inwestowania w poszczególnych regionach Europy.

Forum patronowała Grupa RMF.

- Niezwykle istotne jest to, aby nie tylko firmy rozumiały potrzebę wejścia na nowe rynki, ale i samorządowcy. Biznes spotkał się w Lublinie, bo tu jest klimat do rozmów i wspierania przedsiębiorców. A dobre relacje między krajami budować należy nie na wysokich szczeblach, ale poprzez kontakty na poziomie lokalnym. Lubelski samorząd, który skutecznie dąży do miana wschodniej stolicy przedsiębiorczości, może być przykładem dla innych województw – powiedział Jacek Piechota, były minister gospodarki (w latach 2001-2003 i w roku 2005), obecnie prezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej podczas „ Wschodniego Forum Gospodarczego Lub-Invest”, które odbyło się w Targach Lublin. Udział w nim wzięło prawie trzystu czołowych przedsiębiorców, ekonomistów i polityków  z całej wschodniej Europy.

Delegacje z Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi przyjechały głównie po to, by dowiedzieć się jakie są oczekiwania i możliwości polskich przedsiębiorców w relacjach z krajami Wschodu.  Ale także z myślą o nawiązaniu kontaktów międzynarodowych z lokalnymi firmami. 

- To niezwykle potrzebne spotkanie i świadczy o tym, że w Polsce zaczyna się kształtować nowy trend  – zauważył Ignacy Murawski, główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości i wyjaśnia, że po przemianach gospodarczych jakie miały miejsce w 1989 r. polscy przedsiębiorcy stali się zapleczem dla Zachodu. Produkowali i sprzedawali wyłącznie na polski rynek.

- Polska obecnie znajduje się w specyficznym momencie. Z jednej strony nasi przedsiębiorcy wciąż są związani z Zachodem, ale z drugiej – z powodu kryzysu w Europie - dostrzegają potrzebę wyjścia na Wschodnie rynki. Tym bardziej się cieszę, że tego typu inicjatywy jak to Forum odbywają się, bo promują międzynarodowy biznes i przybliżają naszym firmom nowe możliwości - dodaje Jacek Piechota, niezwykle istotne jest by nie tylko firmy rozumiały potrzebę wejścia na nowe rynki, ale i samorządowcy.

- Lublin pomaga swoim przedsiębiorcom i konsekwentnie dąży do tego aby stać się wschodnią stolicą biznesu. Popieram te działania i im dopinguję – podsumował Jacek Piechota.

Z kolei Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego zapewnił, że wraz z prezydentem Lublina z determinacją starają się realizować strategię współpracy z partnerami zza wschodniej granicy.

- Bardzo ważne byśmy budowali mosty drogowe i powietrzne. Ale najważniejsze byśmy budowali mosty międzyludzkie. To Forum jest po to byśmy mogli porozmawiać. Wierzę, że razem z naszymi wschodnimi sąsiadami będziemy mogli szukać porozumienia i realizować działania. Sukces można osiągnąć tylko wspólnie  – powiedział Krzysztof Hetman.

Pierwszego dnia "Wschodniego Forum Gospodarczego Lub-Invest" organizatorzy zaplanowali bogaty program spotkań, które wypełniły prezentacje ofert inwestycyjnych miast Polski Wschodniej oraz samorządów partnerskich.

Potencjał swojego regionu prezentuje m.in.: Wiktor Szemczuk, gubernator obwodu lwowskiego, Borys Klimczuk, gubernator obwodu wołyńskiego, Andrij Sadoveg, mer Lwowa oraz Mykol Romaniuk, mer Łucka.

- Formuła „Wschodniego Forum Gospodarczego Lub-Invest” obejmuje część seminaryjną i indywidualne spotkania biznesowe tzw. rozmowy Business to Business, na które wiem, że z niecierpliwością czekają przedsiębiorcy. To świetna okazja do nawiązywania współpracy handlowej oraz wymiany doświadczeń  – powiedziała Violetta Kryszczuk, prezes Prospects Magazine, organizator Forum.

W drugim dniu Forum odbyły się wizyty studyjne m.in. w lubelskim browarze, porcie lotniczym, Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym i strefie ekonomicznej.

 

Idea organizacji forum gospodarczego jest stosunkowo prosta. Chodzi o stworzenie takiego miejsca, w którym biznesmeni ze Wschodu i Zachodu Europy mogliby porozmawiać o wspólnych przedsięwzięciach. A miasto Lublin jest do tego idealne. Tu od lat z powodzeniem styka się wschód z zachodem i to nie tylko jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, biznesowe, ale także kulturowe.

W Forum Lub-Invest udział wzięli m.in. Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego, przedstawiciele resortów, izb gospodarczych, konsulowie, ekonomiści od rynków wschodnich oraz blisko 350 przedsiębiorców z Polski, Ukrainy (region: ługański, doniecki, wołyński, lwowski, tarnopolski, żytomierski, rówieński), Białorusi (region brzeski), Kazachstanu, a nawet Francji (Lotaryngia).

Więcej informacji o „Wschodnim Forum Gospodarczym Lub-Invest” na stronie Forum.

Organizatorami Forum byli:  Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego oraz Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

 

D0 GÓRY