Wybieramy Najmilsze Miasto w Polsce!

RMF FM, RMF MAXXX i TVN wspierają medialnie ogólnopolską akcję "„Milka. Moje miasto się przytula”. Nagrodą dla zwycięzcy, najmilszego miasta w Polsce, jest promocja miasta w mediach ogólnopolskich o wartości pół miliona złotych. Materiały poświęcone najmilszemu miastu w Polsce znajdą się w ogólnopolskiej telewizji, radiu, prasie oraz w Internecie i na reklamie zewnętrznej.

Akcja „Milka. Moje miasto się przytula” ma charakter ogólnopolski. Do udziału w wybieraniu najmilszego z 908 polskich miast zapraszamy wszystkich Polaków. Każde miasto ma równe szanse, niezależnie od wielkości i walorów turystycznych. Zapraszamy władze miast do włączenia się w promocję inicjatywy Milki i zaangażowania w nią mieszkańców. Wierzymy, że w całym kraju jest mnóstwo miłych ludzi, którzy kierują się w życiu pozytywnymi emocjami i chętnie zainspirują innych do bycia milszym dla otoczenia. Pragniemy także ośmielić tych, którzy zapomnieli o tym, jak cudowną moc może mieć uśmiech i przyjacielski gest.
 

Etapy akcji:

22.04 - 18.05 -  startuje głosowanie na najmilsze miasto w Polsce.

19.05 - 8.06 - TRZY najmilsze miasta w drodze do finału.

8.06 - 30.06 - ogólnopolskie głosowanie na miasta, które dotarły do ścisłego finału.

Przez cały czas trwania akcji „Milka. Moje miasto się przytula” partnerzy mediowi – telewizja TVN
wraz z radiem RMF FM i RMF MAXXX – będą informować o planowanych wydarzeniach w różnych
miastach w całym kraju oraz o przebiegu kolejnych etapów akcji. Wszelkie informacje i aktualności
będzie można także znaleźć na oficjalnej stronie akcji  oraz na profilu Milki na Facebooku.

D0 GÓRY