XIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Strategie, wyzwania, innowacje. Przyszłość i wyzwania stojące przed samorządami, nowe trendy, nowe kierunki myślenia o finansach samorządowych i inwestycjach – to mocne punkty programu Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbędzie się 1-2 października 2015 r. , w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to prestiżowe spotkanie, które dotychczas odbywało się w Warszawie. Katowice w tym roku po raz pierwszy będą miastem gospodarzem Forum. Koncepcja przeniesienia Forum do Katowic pojawiła się w zeszłym roku, dzięki ukończeniu Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Konferencji patronuje Grupa RMF.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów od lat stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz miejsce spotkań szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu. Nowe miejsce i tradycja spotkania będą stanowiły idealne połączenie dla tematów i hasła przewodniego trzynastej edycji Forum (1-2 października 2015 r.) kolejne 25 lat: strategie, wyzwania, innowacje.

Program obejmie ponad 50 paneli i debat, na który składać się będzie 9 ścieżek tematycznych, podzielonych na bloki programowe dotyczące m.in. finansów samorządowych, funduszy europejskich, atrakcyjności inwestycyjnej, innowacji i miasta przyszłości, spółek komunalnych, odnawialnych źródeł energii i odpadów komunalnych, polityki senioralnej i społecznej, ochrony zdrowia, finansów oświatowych i edukacji. Program tworzyć będą panele, debaty, prezentacje i wykłady.

Nie zabraknie też budzących emocje raportów i rankingów. Najważniejszym z nich i zarazem najbardziej oczekiwanym jest Ranking Inwestycyjny WSPÓLNOTY opracowywany przez Pawła Swianiewicza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Ministerstwa Finansów. Laureaci rankingu – samorządowych liderów inwestycji w infrastrukturę, zostaną uhonorowani statuetkami Kazimierza Wielkiego podczas Gali Inwestorów Samorządowych.

W tegorocznym Forum weźmie udział blisko 700 osób: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów.

Organizatorami prestiżowego spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biznesu są: Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Miasto Katowice.

Więcej na stronie internetowej Forum

D0 GÓRY