Grupa RMF doradza marce "Małopolska"

Przedstawiciel Grupy RMF został zaproszony przez Marszałka Województwa Małopolskiego do opiniowania projektów realizowanych w ramach programów: Dziedzictwo i Przemysł Czasu Wolnego oraz Marketing Terytorialny. To dwa kluczowe programy, które będą realizowały strategię województwa z zakresie rozwoju turystyki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa.
Pierwsze seminarium poświęcone tej tematyce odbyło się 9 listopada 2012 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Spotkaniu przewodniczył Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, opiekun obu programów.

Program Dziedzictwo i Przemysł Czasu Wolnego przedstawił Krzysztof Markiel, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM.

Zarys nowej strategii Marketing Terytorialny zaprezentowała Elżbieta Kantor, Dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji UMWM.

Program strategiczny MARKETING TERYTORIALNY

"Silna, skutecznie i efektywnie zarządzana marka MAŁOPOLSKA tworząca warunki dla wykorzystywania przewag konkurencyjnych regionu w celu dynamizacji i spójności jego rozwoju" - to główny cel planowanego programu. Silna marka Małopolska ma być lepiej rozpoznawalna na rynkach -  zewnętrznym i wewnętrznym.

„Filary marki” – kluczowe cechy i wartości marki:

  • Region inteligentny, szanujący dziedzictwo i tradycję, na których buduje swą siłę mentalną teraz i na przyszłość,
  • Region nonkonformistyczny i eklektyczny, słynący z awangardowego połączenia nowych form i idei z historią i tradycją,
  • Region utalentowany, w którym korzenie dziedzictwa, historii i tradycji rodzą nowoczesne idee i nowatorskie pomysły
  • Region, w którym równowaga historii i teraźniejszości, tradycji i innowacyjności, kreatywności i wiedzy jest źródłem rozwoju ekonomicznego i ludzkiego szczęścia.

Do pomocy w realizacji strategii zostaną zaproszeni partnerzy reprezentujący zarówno sektor publiczny jak też prywatny. Do KLUBU MARKI MAŁOPOLSKA wejdą także przedstawiciele branży marketingowej i mediów. Na spotkaniu zapowiedziano także regularne organizowanie KONGRESU MARKI MAŁOPOLSKA, na którym będzie okazja do wymiany doświadczeń i prezentacji kolejnych działań budujących markę województwa małopolskiego.

KAMPANIA PROMOCYJNA WIZERUNKOWA KRAJOWA

Małopolska ma być promowana w dużo większym stopniu niż dotychczas. Skoordynowana promocja marki Małopolska na rynku krajowym zmierzająca do wytworzenia pozytywnego wizerunku Małopolski zgodnego z zamierzoną tożsamością marki, w oparciu o zidentyfikowane wartości marki ma bazować na przewagach konkurencyjnych np. w zakresie gospodarki, turystyki, kultury, sportu i jakości życia.

Kontynuowane będą także dotychczas prowadzone projekty marketingowe tj.:

 „Małopolska. I wszystko gra”,  „Małopolska - Nasz Region, Nasza Szansa”,  „Małopolski Smak” i udział Małopolski w Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.

 

Więcej na temat strategii można przeczytać na stronach internetowych Malopolskie.pl

 

Zobacz także inne informacje dotyczące promocji Małopolski: Swoja drogą, Kulinarna Lista Przebojów.

 

Zobacz zaproszenie skierowane do Grupy RMF do udziału w gronie ekspertów doradzających marce Małopolska.

 

 

D0 GÓRY