III Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach

Jak wypromować miasto? Jak wyeksponować potencjał regionu? Wreszcie, co zrobić, aby przyciągnąć inwestorów, turystów i zwrócić uwagę mediów? Podczas III Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach eksperci starali się znaleźć przepis na wizerunkowy sukces. Wydarzenie odbyło się w dniach 21-22 listopada 2013 roku w Rzeszowie

Kongresowi patronowała Grupa RMF.

III Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach był okazją do wysłuchania licznych prelekcji ekspertów marketingu terytorialnego zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wymianę poglądów i doświadczeń umożliwił panel dyskusyjny, a praktyczne nabycie umiejętności – warsztaty, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników wydarzenia.

 

 

Świadomość potrzeby promocji regionów wśród samorządowców rośnie. Świadczy o tym coraz częstsze korzystanie przez nich ze wsparcia ekspertów oraz popularność dedykowanych im wydarzeń, takich jak Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach. Tegoroczna odsłona spotkania, która zakończyła się w miniony piątek, zgromadziła przeszło 180 uczestników. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele uczelni, firm i agencji marketingowych oraz mediów.

 

Pierwszy dzień Kongresu obfitował w wiele praktycznych wykładów i dyskusji podczas debaty. Bohdan Pawłowicz, Członek Rady Nadzorczej IAA, Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce oraz sędzia KER Komisji Etyki Reklamy wspomniał, że w relacjach pomiędzy klientem, czyli samorządem a współpracującą agencją często brakuje zaufania, co może obniżać rezultaty prowadzonych działań. Ponadto stwierdził, że obecnie zbyt wiele czasu pochłaniają prace nad rozbudowanymi strategiami promocji, podczas gdy, do wykreowania marki wystarczy coś intrygującego, co przyciąga uwagę otoczenia i mediów. Paweł Trochimiuk,

Prezes Zarządu Partner of Promotion, wskazał na konieczność prowadzenia konsekwentnych i rozłożonych w czasie działań komunikacyjnych. Zaznaczył, że istotna jest stała obecność w świadomości wyborców, a aktywność tylko przed kampanią nie jest wystarczająca. Pierwszy dzień Kongresu zamknęła debata dotycząca reklamy w przestrzeni miejskiej. Jej uczestnicy zgodnie stwierdzili, że nieprzemyślane lokowanie plakatów obniża estetykę polskich miast. Podkreślili, że to społeczeństwo niejako dało przyzwolenie na spontaniczne umieszczanie billboardów. Jednym z pomysłów, jakie padły podczas dyskusji, było opodatkowanie reklamy i przeznaczenie pozyskanych środków na odrestaurowanie zniszczonych budynków.

Drugiego dnia zaproszono uczestników na warsztaty zorientowane na przekazywanie praktycznych umiejętności. Celem jednego z nich było uwrażliwienie uczestników na to, że marka miejsca to nie tylko wizerunek zewnętrzny i jego atrybuty wizualne, takie jak nazwa, logo, kolorystyka, ale również elementy muzyczne. Podczas warsztatu Krzysztof Nepelski, Pełnomocnik ds. Relacji Instytucjonalnych, Grupa RMF pokazywał, jak niektóre polskie regiony kojarzone są z muzyką. Podzieleni na grupy uczestnicy Kongresu mieli także okazję wziąć udział w zajęciach poświęconych komunikacji w kryzysie. Poprowadził je Bohdan Pawłowicz, który podkreślił, że szczególnie w dzisiejszych czasach wiedza i umiejętności dotyczące zarządzania kryzowego stają się niezbędne. Coraz więcej samorządów dostrzega potrzebę nabywania tych kompetencji, ponieważ mają świadomość, że ich brak może w sposób dramatyczny wpłynąć na wizerunek. Mimo to, sytuacje unikania kontaktu z mediami oraz milczenia ze strony przedstawicieli samorządów nadal nie należą do rzadkości.

Marketing terytorialny

Kampanie promujące miasta i regiony to już nie tylko codzienność, ale konieczność. Z roku na rok rośnie świadomość tego, jak ważna dla regionu jest promocja. Urzędy Wojewódzkie, Miasta czy Gminy coraz częściej, a co ważniejsze chętniej, podejmują się budowania w sposób profesjonalny relacji z otoczeniem. Angażują w to ekspertów wykorzystujących posiadaną wiedzę i umiejętności w praktyce. Ponadto osoby odpowiedzialne w samorządach za komunikację podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu marketingu terytorialnego i spotykają się na poświęconych tej tematyce wydarzeniach, by dyskutować oraz wymieniać się doświadczeniami.

 Innowacyjne podejście do marketingu miejsc

Aby zainteresować potencjalnego odbiorcę kampanii promocyjnej regionu należy włożyć wiele wysiłku i pracy nie tylko w przygotowanie koncepcji, ale i samo zaplanowanie działań oraz ich późniejszą realizację. Chcąc dotrzeć ze swoim przekazem warto zaciekawić, zaintrygować, zainspirować. Trzeba w nieszablonowy sposób przebić się do świadomości i wyobraźni adresatów przy stosowaniu różnych narzędzi komunikacji. Właśnie dlatego z każdym rokiem uczymy się wykorzystywać w większym zakresie nowoczesne technologie. Social media, questing, aplikacje mobilne coraz częściej obecne są w marketingu miast i regionów.

Inspiracje z kraju i z zagranicy

Jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że to co zagraniczne – jest lepsze. Dotyczy to również działań komunikacyjnych realizowanych przez samorządy. Ten stereotyp na szczęście powoli przestaje nas prześladować. Tworzone w Polsce kampanie są na równie wysokim poziomie, co te, realizowane poza granicami kraju. Dlatego warto spojrzeć także na „własne podwórko” i tam szukać inspiracji.

Podczas Kongresu zastanowimy się nad tym, w jakim kierunku zmierza e-marketing i m-marketing miejsc oraz jak dziś budować wizerunek, aby region był atrakcyjny dla inwestorów. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, a w tym: w jaki sposób działania marketingowe wpływają na rozwój miast i regionów oraz jak zachęcić turystów do odwiedzania, a studentów – do zdobywania wiedzy właśnie w naszym mieście?

 

Kto opowiadał o technikach marketingu miejsc?

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uczelni, firm i agencji marketingowych oraz mediów z całej Polski. W gronie prelegentów znaleźli się między innymi: prof. dr hab. Małgorzata DUCZKOWSKA-PIASECKA i prof. dr hab. Katarzyna DUCZKOWSKA-MAŁYSZ, reprezentujące Instytut Rynków i Konkurencji, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Bohdan PAWŁOWICZ, Członek Rady Nadzorczej IAA, Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce oraz sędzia KER Komisji Etyki Reklamy, Paweł TROCHIMIUK, Prezes Zarządu, Partner of Promotion, Jarosław RECZEK, Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Łukasz WILCZYŃSKI,Dyrektor Zarządzający, Planet PR, Michał KAMIŃSKI, Menadżer ds. badań ilościowych, KB Pretendent, Wiktor W. KAMMER,Szef Grupy Red Star Media, Agencja Filmowa CBC Film Productions, Rafał SANECKI, p.o. Regionalnego Kierownika Sprzedaży – Region Południowy, Onet.pl, Joanna GAJEWSKA, Dyrektor Generalny, CONTICA Solutions oraz dr Dariusz TWORZYDŁO, Prezes Zarządu ExactoSp. z o.o.Pierwszy dzień Kongresu zakończyła debata – Reklama w przestrzeni miejskiej – z udziałem ekspertów i zaproszonych gości.  

Tajniki komunikacji w praktyce

Rok temu formuła Kongresu została wzbogacona o warsztaty. Nowa konwencja, a przede wszystkim możliwość zweryfikowania oraz nabycia dodatkowych umiejętności, spotkały się z pozytywnym przyjęciem ze strony uczestników. Dlatego także, w ramach tej edycji, odbyły się zajęcia praktyczne. W programie drugiego dnia znalazły się warsztaty: Content marketing w samorządzie, współpraca z blogerami i vlogerami,prowadzony przez Roberta STĘPOWSKIEGO, Redaktora Naczelnego portalu MarketingMiejsca.com.pl i Macieja DOLATĘ, Partnera Zarządzającego, INSPIRE smarter branding, Efektywna komunikacja z mediami w pracy urzędu – aspekty praktyczne, moderowany przez Jana MATYSIKA, Prezesa Zarządu, Cumulus PR Sp. z o.o. i Aleksandrę DUNAJSKĄ – MINKIEWICZ,Redaktor Kuriera Lubelskiego, Samorząd w kryzysie... Jak komunikować, gdy się komunikować nie chce, prowadzony przezBohdana PAWŁOWICZA, To ja Twoje internetowe RADIO – czyli samouczek jak zrobić własne radio w 15 minut, kierowany przez Krzysztofa NEPELSKIEGO, Pełnomocnika ds. Relacji Instytucjonalnych, Grupa RMF oraz Storytelling jako najlepsze narzędzie wykorzystania RADIA do promocji miejsca, z udziałem Łukasza WILCZYŃSKIEGO.

Program kongresu można pobrać tutaj.

Głównymi partnerami wydarzenia były: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. Technicznie przedsięwzięcie wspiera Exacto Sp. z o.o. Kongres jest wydarzeniem bezpłatnym adresowanym do przedstawicieli administracji. Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 listopada br. W związku z dużym zainteresowaniem poprzednich edycji spotkania wśród uczestników – przy rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej bieżących informacji na stronie Kongresu: www.podkarpackie.org.pl.

 

Zobacz relacje z Kongresu w roku 2011 i 2012.

 


 

D0 GÓRY